menu

 

 

Nagrody i odznaczenia

Otrzymał liczne nagrody i odznaczenia państwowe,
z których ważniejsze to m.in.:

* 1945 - Złoty Krzyż Zasługi

* 1959 - Order Sztandaru Pracy II klasy

* 1963 - Nagroda Ministra Kultury i Sztuki

* 1964 - Order Sztandaru Pracy I klasy

* 1972 - Nagroda Państwowa II stopnia

* 1976 - Order Budowniczych Polski Ludowej

* 1978 - Złota Odznaka Polskiego Związku Kulturalno - Oświatowego w Czechosłowacji

* 1984 - Nagroda Przewodniczącego Komitetu ds. Radia i Telewizji

* 1986 - Nagroda im. K. Miarki

* 1986 - Nagroda Państwowa I stopnia

* 1986 - Odznaka "Zasłużony w Rozwoju Województwa Katowickiego"

* 1988 - Nagroda im. J. Ziętka