menu

DANE OGÓLNE // WIZYTÓWKA ORGANIZACJI
// OBSZARY DZIAŁAŃ // INNE INFORMACJE
//
STATUT STOWARZYSZENIA
Wizytówka organizacji (prowadzone działania)
Stowarzyszenie działa w celu:
1.Kultywowania, ochrony i szerzenia idei oraz humanistycznych wartości wyznawanych przez patrona Stowarzyszenia Wilhelma Szewczyka
2.Ochrona i propagowania Jego twórczości i dorobku intelektualnego
3.Kontynuacji zainicjowanych przez Niego tradycji i obyczajów integracyjnych środowiska twórcze
4.Ochrony, konserwacji i zachowania dziedzictwa materialnego wszelkich pamiątek pozostałych poi Wilhelmie Szewczyku i Jego najbliższej rodzinie
5.Kontynuacji zainicjowanych przez Wilhelma Szewczyka badań i refleksji nad polsko-niemieckimi i niemiecko-polskimi oraz polsko-skandynawskimi i skandynawsko-polskimi kontaktami i związkami: politycznymi, kulturalnymi, gospodarczymi i społecznymi
6.Propagowanie wiedzy o historii, kulturze, dorobku cywilizacyjnym, perspektywach rozwoju ziemi rodzinnej Wilhelma Szewczyka: Śląska oraz wiedzy o historii i kulturze słowiańskich narodów i państw sąsiadujących z Rzeczpospolitą.
7.Aktywnego wspierania przez członków stowarzyszenia − zawsze popieranego przez Patrona stowarzyszenia − rozwoju:
-nauki i edukacji
-kultury lokalnej, regionalnej i ogólnopolskiej
-form upowszechniania wiedzy o ekologii i zrównoważonym rozwoju
-instytucji samorządowych, pomocy społecznej, wsparcia społecznego (w tym działających na rzecz osób niepełnosprawnych).